Privacyverklaring

Wij zetten ons in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw privacy. Om je privacy beter te beschermen, geven we proactief informatie over het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie tijdens het gebruik van onze websites. Persoonlijk identificeerbare informatie zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk, zoals naam, adres, e-mailadressen of gebruikersgedrag (hierna te noemen: 'persoonsgegevens').

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites die worden gehost door Tourism Group Holding B.V.

(waaronder markenexpress.nl, tours-tickets.com, lovers.nl, xtracold.com, bodyworlds.nl, redlightsecrets.com, citysightseeingamsterdam.nl, ticketportal.info, de.ticketportal.info, se.ticketportal.info, ripleys.com/amsterdam, berlin-city-tours.com, berlinicebar.com, redsightseeing.com, partners.tours-tickets.com, explore-pass.com).

Voortdurende technologische ontwikkelingen, veranderingen in onze diensten of de juridische situatie en andere redenen kunnen aanpassingen van onze privacyverklaring noodzakelijk maken. We behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen en vragen je om jezelf regelmatig op de hoogte te houden van de huidige stand van zaken.

Als verantwoordelijke, volgens artikel 4 (7) van de EU General Data Protection Regulation (GDPR), delen we je hierbij mee dat onze contactgegevens Tourism Group Holding B.V, New Yorkstraat 3, 1175 RD Lijnden, Nederland zijn. Voor vragen of als je meer informatie wilt over onze privacyverklaring, kun je contact opnemen met privacy@tourismgroupholding.com.

Informatie over gebruik en opslag van persoonlijke gegevens

Proactieve informatie over hoe we je persoonlijke gegevens gebruiken en beschermen is erg belangrijk voor ons. Afhankelijk van de gebruikerservaring die je hebt gekozen voor het gebruik van onze website(s) (Minimaal, Standaard of Optimaal) worden alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, gebruikt in het kader van het verlenen van (intermediaire) diensten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Voor jou als eindgebruiker van onze website(s) is het van belang dat de persoonsgegevens die door jou aan ons worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat je wettelijk gerechtigd bent om gebruik te maken van onze website(s), dat wil zeggen dat je minimaal zestien (16) jaar of ouder bent op het moment dat je een overeenkomst met ons sluit.

Verzamelde gegevens voor uitvoering van de overeenkomst

Als je de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt en je je niet inschrijft of op een andere manier informatie aan ons verstrekt, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die je browser naar onze server verzendt. Als je onze website wilt bekijken, verzamelen we gegevens die technisch noodzakelijk zijn om onze website weer te geven en de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen. Tijdens het gebruik van onze website(s) worden functionele cookies op je apparaat opgeslagen. Functionele cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je harde schijf en die zijn toegewezen aan de browser die je gebruikt, en waardoor de plaats waar de cookie is ingesteld bepaalde informatie verzamelt. Functionele cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van onze website(s).

Alleen in het geval van vermoedelijk misbruik in verband met boekingen zouden we deze linkinformatie gebruiken om de identificatie van de verantwoordelijke persoon te vergemakkelijken. De wettelijke basis hiervoor is Artikel 6 (lid 1 f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU.

We verzamelen en bewaren de volgende gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst als je ervoor kiest om diensten af te nemen op onze website(s):

- E-mail

- Volledige naam

De opgave van bovengenoemde gegevens is verplicht; alle overige informatie kun je vrijwillig verstrekken. We zullen je persoonlijke gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden genoemd of voor het doel dat specifiek wordt aangegeven wanneer we de gegevens verzamelen.

Alle verzamelde persoonsgegevens zijn voor u beschikbaar voor inzage op eenvoudig verzoek van u ('Subject Access Request'). Je hebt het recht om kosteloos een kopie van de verzamelde persoonsgegevens te ontvangen. Als je ons vertelt dat de persoonlijke gegevens onjuist zijn of ongepast worden gebruikt, zullen we de persoonlijke gegevens corrigeren, bijwerken of verwijderen in overeenstemming met hoofdstuk 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU. Je hebt ook het recht om ons te verzoeken persoonsgegevens te wissen ('recht om vergeten te worden') of de verwerking te beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Waarom verzamelen, gebruiken en delen we je persoonsgegevens?

De rechtsgronden voor mogelijke verwerking van persoonsgegevens en de opslagperiode variëren en worden in de volgende secties beschreven.

Klantenservice (toegepast op alle gebruikerservaringen): Het delen van je persoonlijke gegevens met onze klantenservice zorgt voor een snelle reactie wanneer je ons nodig hebt - inclusief het helpen bij het vinden van geschikt entertainment en eventuele vragen over je reservering. Wanneer je per e-mail contact met ons opneemt, slaan we de persoonlijke gegevens op die je verstrekt (je e-mailadres, eventueel je naam en telefoonnummer) zodat we je vragen en/of opmerkingen kunnen beantwoorden. Deze informatie dient ter onderbouwing van je vraag en om je verzoek beter te kunnen afhandelen. Alle persoonlijke gegevens worden uitdrukkelijk verstrekt op vrijwillige basis en met jouw toestemming, dat wil zeggen toestemming van artikel 6 (lid 1 a) van de EU General Data Protection Regulation (GDPR). Voor zover het gaat om informatie over communicatiekanalen (zoals je e-mailadres of telefoonnummer), ga je er ook mee akkoord dat we, indien van toepassing, ook via dit communicatiekanaal contact met je opnemen om je verzoek/vraag te beantwoorden. Uiteraard kun je deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken en zullen je persoonlijke gegevens worden verwijderd.

Fraudeopsporing en -preventie (toegepast op alle gebruikerservaringen): We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere illegale of ongewenste activiteiten. De wettelijke basis hiervoor is Artikel 6 (lid 1 f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU.

Analyse (toegepast op alle gebruikerservaringen): We gebruiken persoonsgegevens voor analytische doeleinden, om onze diensten te verbeteren, de gebruikerservaring te verbeteren en de functionaliteit en kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Voor het analyseren en optimaliseren van onze websites gebruiken we verschillende diensten. Zo kunnen we bijvoorbeeld analyseren hoeveel gebruikers onze site bezoeken, welke informatie het meest wordt opgevraagd en hoe gebruikers onze website(s) vinden. Dit helpt ons bij het ontwikkelen en verbeteren van onze website zodat deze gebruiksvriendelijker wordt. Voor deze analytische doeleinden gebruiken onze websites Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). Google Analytics maakt gebruik van cookies waarmee de website(s) kunnen worden geanalyseerd. De verzonden gegevens worden door ons opgeslagen tot 24 maanden na het laatste gebruik van onze website(s). De verzamelde gegevens dienen niet om individuele gebruikers persoonlijk te identificeren. Er worden anonieme of zeer pseudonieme gegevens verzameld. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (lid 1 f) van de EU General Data Protection Regulation (GDPR). Je kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen via de relevante instelling in je browsersoftware. Houd er echter rekening mee dat als je dit doet, mogelijk niet alle functies van onze website(s) volledig kunnen worden gebruikt.

Marketingactiviteiten: We gebruiken je persoonlijke gegevens ook voor marketingactiviteiten, zoals toegestaan door je toestemming:

- Directe reclame (alleen toegepast op de Standaard en Optimale gebruikerservaring): we gebruiken cookies voor marketingdoeleinden om je te benaderen met reclame die beter is afgestemd op jouw interesses. We gebruiken ook cookies om de effectiviteit van onze reclamemaatregelen te meten. Deze informatie kan ook worden gedeeld met derden, zoals advertentienetwerken. Wanneer je op onze websites surft, kunnen online advertentienetwerken waarmee we samenwerken anonieme cookies op je computer plaatsen en vergelijkbare technologieën gebruiken om inzicht te krijgen in je interesses op basis van je (anonieme) online activiteiten en zo relevantere advertenties op je af te stemmen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (lid 1 a en f) van de EU General Data Protection Regulation (GDPR). De doelen die met de gegevensverwerking worden beoogd, dienen het legitieme belang van direct marketing. Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je gegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Hiervoor bieden we een opt-out optie voor de betreffende diensten. Je kunt ook voorkomen dat cookies worden opgeslagen via de relevante instelling in je browsersoftware. Houd er echter rekening mee dat als je dit doet, mogelijk niet alle functies van onze website(s) volledig kunnen worden gebruikt.

Als we je persoonsgegevens verwerken voor directe reclame, heb je volgens artikel 21 (2) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover van toepassing, voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. In het geval van uw bezwaar tegen de verwerking ten behoeve van directe reclame, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden of kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen ('recht om vergeten te worden').

- Gepersonaliseerde aanbiedingen en speciale kortingen (alleen toegepast op de Optimale gebruikerservaring): Op basis van de informatie die u met ons deelt, kunnen gepersonaliseerde aanbiedingen en speciale kortingen aan u worden getoond op onze website(s) of op websites van derden, waaronder social media sites. Dit kunnen persoonlijke aanbiedingen en speciale kortingen zijn die je direct op onze website(s) kunt boeken/gebruiken, of aanbiedingen of producten van derden waarvan we denken dat je ze interessant vindt. Wanneer je een reservering bij ons maakt, kunnen we je contactgegevens gebruiken om je nieuws te sturen over soortgelijke reisgerelateerde producten en diensten. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (lid 1 f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor gepersonaliseerde aanbiedingen en speciale kortingen via de link "Afmelden" in elke gepersonaliseerde aanbieding of speciale korting, of je kunt je abonnementen beheren via je account (als je er een hebt aangemaakt). Je kunt deze toestemming voor de toekomst natuurlijk op elk moment intrekken en hebt ook het recht om persoonlijke gegevens te wissen ("recht om vergeten te worden").

Hoe delen we jouw gegevens met derden?

Je gegevens worden in de regel niet doorgegeven aan derden, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn of de doorgifte van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie of je vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de doorgifte van je gegevens. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 (lid 1 a tot en met c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU.

Externe dienstverleners en gelieerde bedrijven (toegepast op alle gebruikerservaringen) : zoals verkopers van online betalingen of verzendbedrijven die belast zijn met de levering, ontvangen je gegevens alleen voor zover dat nodig is om je bestelling te verwerken en de overeenkomst uit te voeren. In deze gevallen wordt de omvang van de gegevensoverdracht echter tot het noodzakelijke minimum beperkt. Houd ook rekening met de privacyverklaring van de betreffende verkoper. De desbetreffende verkoper is verantwoordelijk voor de inhoud van de diensten van derden, hoewel wij de diensten in redelijke mate controleren op naleving van de wettelijke vereisten.

Relevante autoriteiten (van toepassing op alle gebruikerservaringen): We kunnen je persoonlijke gegevens delen met overheidsinstanties of regelgevende instanties als we hiertoe verplicht worden door de wet (of een verordening met kracht van wet). Dergelijke vereisten kunnen gerechtelijke bevelen, dagvaardingen en bevelen zijn die voortvloeien uit juridische processen en strafrechtelijke onderzoeken. We kunnen je persoonsgegevens ook vrijgeven als dit strikt noodzakelijk is voor het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten.

Google AdWords (toegepast op alle gebruikerservaringen): Om onze diensten onder de aandacht te brengen, plaatsen we Google AdWords-advertenties en met behulp van deze technologie ontvangen Google, en wij als hun klant, de informatie dat een gebruiker op een advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze websites. De op deze manier verkregen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor statistische analyses met betrekking tot advertentieoptimalisatie. We ontvangen geen informatie waarmee we een bezoeker persoonlijk kunnen identificeren. De statistieken die Google ons verstrekt, bevatten het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en, indien van toepassing, of ze zijn doorgestuurd naar een pagina op onze website met een conversatietag. Met deze statistieken kunnen we bijhouden welke zoektermen het vaakst leiden tot klikken op onze advertenties. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (lid 1 f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU.

Gebruik van sociale plug-ins

Onze websites maken gebruik van de volgende sociale plug-ins:

- Facebook (exploitant: Meta Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS);

- Instagram (operator: Meta Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS);

- Tripadvisor (operator: Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5e verdieping, 1112 Kopenhagen, Denemarken).

Deze plug-ins verzamelen standaard gegevens van jou en sturen deze door naar de server van de betreffende leverancier. We hebben technische maatregelen genomen om de bescherming van je privacy te waarborgen, die garanderen dat je gegevens niet zonder je toestemming kunnen worden verzameld door de verkopers van de respectieve plug-ins. De plug-ins worden pas geactiveerd als je op het betreffende symbool of de betreffende link klikt, en daarmee geef je toestemming voor het doorgeven van je gegevens aan de betreffende verkoper. De rechtsgrondslag voor het gebruik van plug-ins is artikel 6 (lid 1 a en f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU. We hebben geen invloed op de exacte mate waarin je gegevens worden verzameld door de betreffende leverancier. We raden je aan om ook hun privacybeleid en algemene voorwaarden te lezen.

Bescherming van persoonlijke gegevens

We hanteren redelijke fysieke, elektronische, standaard beveiligingspraktijken, waaronder encryptie, wachtwoorden en fysieke beveiligingsmaatregelen, en beheerprocedures om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen. Slechts een beperkt aantal personen binnen onze organisatie is bevoegd om je gegevens in te zien, te verwijderen of te wijzigen. We zullen redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat jouw privacybelangen worden beschermd.

Klacht, toepasselijk recht en jurisdictie

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze website of de aanvaarding, interpretatie of naleving van onze Privacyverklaring zullen worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter in Nederland, die het Nederlandse recht zal toepassen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit ex. Hoofdstuk 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU.