Privacystatement Rederij Volendam Marken Express

Inhoud van ons privacystatement

 1. Algemeen
 2. Persoonsgegevens die wij verwerken
 3. Jouw rechten

1. Algemeen

Rederij Volendam Marken Express is gevestigd aan Haven 39 1131EP te Volendam. Al meer dan 80 jaar is de Volendam Marken Express een geliefd vervoersmiddel voor zowel inwoners als toeristen. Dagelijks varen meerdere boten over de Gouwzee van de haven van Volendam naar het nabijgelegen schiereiland Marken. Rederij Volendam Marken Express is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.markenexpress.nl
Haven 39
1131EP
Volendam
+31299363331

Dhr. D Sta van Uiter is de Functionaris Gegevensbescherming van Rederij Volendam Marken Express. Dhr. is te bereiken via info@markenexpress.nl

De tekst van deze privacystatement kan worden aangepast. Deze versie is op 13-03-2020 voor het laatst herzien. Om op de hoogte te blijven van onze activiteiten adviseren wij je om regelmatig dit privacystatement te raadplegen.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Rederij Volendam Marken Express verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de dienstverlening die nodig is voor de verwerking van je betaling en de administratie daaromheen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam, tussenvoegsel
 • Adresgegevens (optioneel): Straat, huisnummer, eventuele toevoeging, postcode, plaats en land
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer en betaalmethode

Vastleggen en verwerking van gegevens klanten

Voor het gebruik van je gegevens heeft Rederij Volendam Marken Express een wettelijk geldige reden nodig, ook wel een wettelijke grondslag genoemd. Voor alle diensten die nodig zijn om je gebruik te laten maken van onze aangeboden diensten wordt gebruik gemaakt van de grondslagen “toestemming” en “gerechtvaardigd belang”. Alleen de persoonsgegevens die je rechtstreeks hebt opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt worden bewaard en gebruikt bij onze diensten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zowel onze website als onze dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@markenexpress.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rederij Volendam Marken Express verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je aankoop in de vorm van een ontvangstbewijs en barcode digitaal te kunnen toesturen
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief als je je daarvoor hebt aangemeld om je op de hoogte te stellen van onze diensten, acties en nieuws
 • Rederij Volendam Marken Express analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website als ook de dienstverlening te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Rederij Volendam Marken Express bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In dit geval houdt het in dat Rederij Volendam Marken Express alle benodigde berichten stuurt aangaande je bestelling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rederij Volendam Marken Express verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou als klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rederij Volendam Marken Express neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Rederij Volendam Marken Express maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Hiervoor is jouw toestemming nodig. Wanneer je hier toestemming voor geeft bv. via een cookiebalk bovenin of onderaan de website, of wanneer je doorklikt naar een tweede pagina van de website en op die manier toestemming verstrekt, worden cookies geplaatst.

Functionele en analytische cookies

Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Rederij Volendam Marken Express gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Social media:

Op de website van Rederij Volendam Marken Express zijn buttons opgenomen om webpagina’s te delen via sociale netwerken als Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn. Deze buttons maken gebruik van stukjes code die van deze sociale media platforms afkomstig zijn. Wanneer webpagina’s gedeeld worden met deze buttons, worden er cookies geplaatst.

Voor meer informatie over wat deze sociale media platforms met uw (persoons)gegevens doen die zij via cookies verwerken, verwijzen wij naar hun eigen privacyverklaringen. Rederij Volendam Marken Express heeft hier geen invloed op.

Nieuwsbrief

We willen je op de hoogte houden van interessante nieuwtjes, winacties, aanbiedingen, enz. Dit doen wij o.a. via onze nieuwsbrief. Deze ontvang je als je hebt aangegeven deze te willen ontvangen in je account of ná inschrijving voor de nieuwsbrief via onze website. De nieuwsbrief kan door iedereen worden aangevraagd via de website. De inhoud van de nieuwsbrief kan op jouw voorkeuren worden afgestemd. Deze voorkeuren beheer je zelf in middels de ‘manage my preferences’ functies onderaan iedere mailing. Uitschrijven van de nieuwsbrief kan onderaan via de uitschrijfbutton die aanwezig is bij iedere mailing.

Prijsvragen en acties

Via verschillende kanalen kun je op eigen initiatief meedoen aan prijsvragen en acties. De persoonsgegevens die hierbij worden verwerkt zijn nodig om je op de hoogte te houden over de uitslag en om prijzen uit te kunnen keren als je een prijs hebt gewonnen. Jouw gegevens worden alleen met anderen gedeeld als dit nodig is voor de uitvoering van de prijsvraag/actie.

Zakelijke communicatie

Via het contactformulier op onze website, kun je ons benaderen voor bijvoorbeeld het huren van een boot, voor het organiseren van een privé of zakelijk evenement of een dagje uit met een grote groep. Deze gegevens zullen we gebruiken voor het afhandelen van je aanvraag en voor het onderhouden van zakelijk relatiebeheer.

Overig

Rederij Volendam Marken Express heeft te maken met wettelijke plichten, waardoor we jouw persoonsgegevens moeten bewaren. Denk hierbij aan belastingtechnische of boekhoudkundige plichten. Ook hierbij gaan we zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en worden gegevens verwijderd zodra we geen (wettelijke) plicht meer hebben om jouw gegevens te bewaren.

3. Jouw rechten

Tot slot willen wij je graag informeren over jouw rechten

Je cookies beheren

Je kunt je ten alle tijden afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Ook kun je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on om ervoor te zorgen dat Google Analytics geen gebruik kan maken van je data. Tot slot kun je cookies beheren in je webbrowser of via de stap voor stap uitleg van de Consumentenbond.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rederij Volendam Marken Express en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@markenexpress.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Rederij Volendam Marken Express wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de deze link.

Tot slot, hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Rederij Volendam Marken Express neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@markenexpress.nl

Rederij Volendam Marken Express, versie 13-3-2020